Privacybeleid 

Privacy Notification

1. Algemene informatie
In het kader van de nieuwe Europese wetgeving, General data protection regulation (GDPR), brengen wij u op de hoogte van ons beleid omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Bvba Van Lancker Wim. Uw persoonsgegevens zullen door ons steeds met de grootste zorg behandeld worden. Verder in deze Privacy Notification vindt u de nodige informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u vragen of opmerking heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u hiervoor terecht bij onze verantwoordelijke voor de verwerkingen:
Naam: Van lancker
Voornaam: Wim
Adres: Herpelstraat 20 9630 Roborst - Zwalm
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: 0475 47 71 14
U kan ook steeds de gegevensbeschermingsautoriteit contacteren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
2. Verwerking van persoonsgegevens
Het is mogelijk dat wij bepaalde van uw persoonsgegevens verwerken.Dat gebeurt steeds in het kader van uw relatie met Bvba Van Lancker Wim. Wij beperken ons tot de strikt noodzakelijke gegevens om een goede dienstverlening te bieden. Het is mogelijk dat wij uw gegevens delen met derden. Dat gebeurt steeds in de context van onze dienstverlening. bvba Van Lancker Wim en eventuele derden zullen vertrouwelijk en met de grootste zorg met uw persoonsgegevens omgaan.
2.1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt:
In het kader van de relatie tussen u en bvba Van Lancker Wim, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
- Persoonlijke identificatiegegevens:
o Vb. Naam, Voornaam, Adres,
- Financiële identificatiegegevens:
o Vb. Rekeningnummers
- Elektronische identificatiegegevens:
o Vb. E-mail adres
- Beroepsmatige identificatiegegevens:
o Vb. Beroepsactiviteit, huidige betrekking, functie, Rijksregisternummer.
Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met bvba Van Lancker Wim (vb. leverancier, klant, opdrachtgever, … ), verwerken wij uw zakelijke gegevens (vb. zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, … ) en persoonsgegevens (vb. Naam, voornaam, …) in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.
2.2. Doel van de verwerking
In het kader van de relatie tussen u en bvba Van Lancker Wim, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
- Klantenadministratie/klantenbeheer
- Leveranciersadministratie/leveranciersbeheer
- Boekhoudkundige verwerkingen
- Beheer van geschillen
- Uitvoering van overeenkomsten
Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met bvba Van Lancker Wim (vb. leverancier, klant, opdrachtgever, … ), gebruiken wij mogelijk uw gegevens in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.
2.3. Duur van de verwerking
bvba Van Lancker Wim bewaart uw gegevens enkel gedurende de periode noodzakelijk voor het behalen en vervullen van de doeleinden onder 2.2, tenzij er een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of een andere wettelijke verplichting.
3. Doorgifte van uw gegevens aan derden
In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Meer bepaald:
- Aan ondernemingen waarmee samengewerkt wordt in het kader van activiteiten gelinkt aan de werkzaamheden van bvba Van Lancker Wim (vb. onderaannemers, dienstverleners, enz.);
- Aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties in het kader van wettelijke en reglementaire verplichtingen.
4. Rechten van de betrokkene
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden er een aantal rechten aan u toegekend omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze zijn:
- Recht op inzage en kopie van de gegevens
- Recht op het corrigeren van die gegevens
- Recht op het laten verwijderen van de gegevens (right to be forgotten)
- Recht op beperking van de verwerking
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer u vragen heeft over deze rechten of ze wenst uit te oefenen, kan u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor de verwerking (Wim Van lancker) of met de Gegevensbeschermingsautoriteit (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
5. Contactgegevens verantwoordelijke voor verwerking
Voor al uw vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, het uitoefenen van uw rechten als betrokken of informatie omtrent ons privacy beleid, kan u terecht bij onze verantwoordelijke voor de verwerking. Hieronder vindt u zijn contactgegevens terug:
Verantwoordelijke voor gegevensverwerking
Naam: Van lancker
Voornaam: Wim
Adres: Herpelstraat 20 9630 Roborst - Zwalm
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: 0475 47 71 14
6. Klachten
Indien u ontevreden zou zijn met onze manier van omgaan met uw persoonsgegevens, kan u hiervoor contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensverwerking (Wim Van lancker) of met de Gegevensbeschermingsautoriteit (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
7. Slotbepaling
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd omtrent de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Indien u nog vragen heeft omtrent ons privacy beleid, het uitoefenen van uw rechten of andere persoonsgegevens gerelateerde zaken, aarzel niet om ons te contacteren.
Naam: Van lancker
Voornaam: Wim
Adres: Herpelstraat 20 9630 Roborst - Zwalm
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: 0475 47 71 14